Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

polizmnieimpolish
4447 6123 500
polizmnieimpolish
9881 1789
polizmnieimpolish

May 28 2018

polizmnieimpolish
9487 baa1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish

May 12 2018

polizmnieimpolish
"To może być złudzenie, ale wydaje mi się, że umiem kochać. Że nauczyłem się wreszcie.
- Jacek Podsiadło
Reposted frommerkaba merkaba viaiamnotarobot iamnotarobot

April 14 2018

polizmnieimpolish
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianecropixie necropixie

April 08 2018

polizmnieimpolish
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viawszystkodupa wszystkodupa
polizmnieimpolish
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viawszystkodupa wszystkodupa

March 31 2018

polizmnieimpolish
Jeśli pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz nad odpowiedzią, to już nic nie mów. Nie kłam, nie szukaj słów jak szczebli drabinki, po których uciekniesz. Nie można kochać bez przekonania, to tak jakby kochać od niechcenia.
Ale można się zakochać przez przypadek, a nawet niechcący. Niechcący można kogoś potrącić w tramwaju, niechcący można się też zakochać.
Zakochałem się w tobie niechcący, co nie znaczy, że od niechcenia. Więc kiedy pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz, to nawet nie odpowiadaj. Już wiem, chociaż bym wolał nie wiedzieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeeth beeth

June 23 2018

polizmnieimpolish
4447 6123 500
polizmnieimpolish
9881 1789
polizmnieimpolish

May 28 2018

polizmnieimpolish
9487 baa1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish

May 12 2018

polizmnieimpolish
"To może być złudzenie, ale wydaje mi się, że umiem kochać. Że nauczyłem się wreszcie.
- Jacek Podsiadło
Reposted frommerkaba merkaba viaiamnotarobot iamnotarobot

April 14 2018

polizmnieimpolish
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianecropixie necropixie

April 08 2018

polizmnieimpolish
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viawszystkodupa wszystkodupa
polizmnieimpolish
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viawszystkodupa wszystkodupa

May 12 2018

polizmnieimpolish
"To może być złudzenie, ale wydaje mi się, że umiem kochać. Że nauczyłem się wreszcie.
- Jacek Podsiadło
Reposted frommerkaba merkaba viaiamnotarobot iamnotarobot

April 14 2018

polizmnieimpolish
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianecropixie necropixie

April 08 2018

polizmnieimpolish
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl