Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

polizmnieimpolish
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viamanfredxoxo manfredxoxo

February 20 2017

polizmnieimpolish
6673 d25e
magisterka tak bardzo
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakalina21 kalina21
polizmnieimpolish

February 17 2017

polizmnieimpolish
polizmnieimpolish
9302 221a
polizmnieimpolish
6135 4018

February 16 2017

polizmnieimpolish
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
polizmnieimpolish
2725 8b7a
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakaat kaat
polizmnieimpolish
9204 9861
Reposted fromrol rol viamaybeyou maybeyou

February 15 2017

polizmnieimpolish
4821 977b 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viavstane vstane
polizmnieimpolish
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viavstane vstane
polizmnieimpolish
6065 2436
Reposted fromlaters laters viagabrynia gabrynia
polizmnieimpolish
4009 8405
Reposted fromzycietopodroz zycietopodroz viaunknown6 unknown6
polizmnieimpolish
9388 4ded
Reposted fromAgnese Agnese viaunknown6 unknown6

July 05 2015

polizmnieimpolish
2315 387e 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaheroine88 heroine88
polizmnieimpolish
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaciarka ciarka

June 30 2015

polizmnieimpolish
Reposted fromredux redux viapannakojot pannakojot

June 23 2015

polizmnieimpolish
2006 02fe
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy

May 06 2015

polizmnieimpolish
9587 805f
Reposted frommiischa miischa viaduuuli duuuli
polizmnieimpolish
kompromis
Reposted frommajkey majkey viabakatson bakatson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl