Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

polizmnieimpolish
polizmnieimpolish
3661 4350 500
polizmnieimpolish
Reposted frombluuu bluuu
polizmnieimpolish
0830 c995
polizmnieimpolish
Reposted frombluuu bluuu
polizmnieimpolish
1913 87d2
Reposted fromfitvet fitvet viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
polizmnieimpolish
polizmnieimpolish
3331 6c21 500
Reposted frompiehus piehus vialip lip
polizmnieimpolish
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
polizmnieimpolish
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai vialip lip
polizmnieimpolish
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
polizmnieimpolish
4280 77ce
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx

October 07 2018

polizmnieimpolish
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafabulous-lazy fabulous-lazy

October 04 2018

polizmnieimpolish
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaMisha Misha
polizmnieimpolish
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrielle gabrielle
polizmnieimpolish
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaunmadebeds unmadebeds
polizmnieimpolish
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana viagriber griber
polizmnieimpolish
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
polizmnieimpolish
5253 fd3a 500
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl