Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

polizmnieimpolish
5248 25a9
polizmnieimpolish
5260 9c3d 500

April 18 2017

polizmnieimpolish
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber

March 14 2017

3750 d7d7 500
Reposted fromerial erial

March 07 2017

polizmnieimpolish
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayveee yveee

February 27 2017

polizmnieimpolish
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viaparachute parachute
polizmnieimpolish
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparachute parachute

February 25 2017

polizmnieimpolish
7473 95e9

February 24 2017

polizmnieimpolish
0658 b1e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks

February 22 2017

polizmnieimpolish

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska

February 21 2017

polizmnieimpolish
9623 8c39
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRedPenny RedPenny
polizmnieimpolish
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viamanfredxoxo manfredxoxo

February 20 2017

polizmnieimpolish
6673 d25e
magisterka tak bardzo
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakalina21 kalina21
polizmnieimpolish

February 17 2017

polizmnieimpolish
polizmnieimpolish
9302 221a
polizmnieimpolish
6135 4018

February 16 2017

polizmnieimpolish
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
polizmnieimpolish
2725 8b7a
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakaat kaat
polizmnieimpolish
9204 9861
Reposted fromrol rol viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl