Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

polizmnieimpolish
7914 8523 500
Reposted fromjethra jethra viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 17 2017

polizmnieimpolish
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

July 30 2017

polizmnieimpolish
4789 88bd 500
Reposted frombanitka banitka

July 18 2017

polizmnieimpolish
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
polizmnieimpolish
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
polizmnieimpolish
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
polizmnieimpolish
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
polizmnieimpolish
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ

July 14 2017

polizmnieimpolish
3559 e583
Reposted fromusual usual viaMisha Misha

July 04 2017

polizmnieimpolish
2214 d5e0

June 25 2017

polizmnieimpolish
6619 7a79 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

May 12 2017

polizmnieimpolish
5248 25a9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
polizmnieimpolish
5260 9c3d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

April 18 2017

polizmnieimpolish
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber

March 14 2017

3750 d7d7 500
Reposted fromerial erial

March 07 2017

polizmnieimpolish
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayveee yveee

February 27 2017

polizmnieimpolish
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viaparachute parachute
polizmnieimpolish
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparachute parachute

February 25 2017

polizmnieimpolish
7473 95e9
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

February 24 2017

polizmnieimpolish
0658 b1e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl