Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

polizmnieimpolish
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafabulous-lazy fabulous-lazy

October 04 2018

polizmnieimpolish
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaMisha Misha
polizmnieimpolish
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrielle gabrielle
polizmnieimpolish
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaunmadebeds unmadebeds
polizmnieimpolish
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana viagriber griber
polizmnieimpolish
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viaoutoflove outoflove
polizmnieimpolish
5253 fd3a 500
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viamy-life my-life
polizmnieimpolish
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viana-zakrecie na-zakrecie

October 02 2018

polizmnieimpolish
3347 5650
polizmnieimpolish
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
polizmnieimpolish
2587 d506 500

October 01 2018

polizmnieimpolish
0646 dedc 500

September 26 2018

polizmnieimpolish
Reposted frombluuu bluuu

September 25 2018

polizmnieimpolish
7016 3c29
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialovesweets lovesweets
polizmnieimpolish
Ja wszystko wytrzymam, tylko... ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na bluesa
polizmnieimpolish
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
polizmnieimpolish

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask vianecropixie necropixie
polizmnieimpolish
9277 3404
Reposted fromkarahippie karahippie viatriste triste
polizmnieimpolish
Reposted fromshakeme shakeme viatriste triste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl