Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

polizmnieimpolish
4447 6123 500
polizmnieimpolish
9881 1789
polizmnieimpolish

May 28 2018

polizmnieimpolish
9487 baa1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish

May 12 2018

polizmnieimpolish
"To może być złudzenie, ale wydaje mi się, że umiem kochać. Że nauczyłem się wreszcie.
- Jacek Podsiadło
Reposted frommerkaba merkaba viaiamnotarobot iamnotarobot

April 14 2018

polizmnieimpolish
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianecropixie necropixie

April 08 2018

polizmnieimpolish
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viawszystkodupa wszystkodupa
polizmnieimpolish
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viawszystkodupa wszystkodupa

March 31 2018

polizmnieimpolish
Jeśli pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz nad odpowiedzią, to już nic nie mów. Nie kłam, nie szukaj słów jak szczebli drabinki, po których uciekniesz. Nie można kochać bez przekonania, to tak jakby kochać od niechcenia.
Ale można się zakochać przez przypadek, a nawet niechcący. Niechcący można kogoś potrącić w tramwaju, niechcący można się też zakochać.
Zakochałem się w tobie niechcący, co nie znaczy, że od niechcenia. Więc kiedy pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz, to nawet nie odpowiadaj. Już wiem, chociaż bym wolał nie wiedzieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeeth beeth

February 10 2018

9928 46d8

January 11 2018

polizmnieimpolish
- Widziałeś?! Taka śliczna i młoda... Ah! No powiedz... mógłbyś się zakochać? - Mógłbym.
— przechodząc ulicą.

January 05 2018

polizmnieimpolish
5303 621b 500
polizmnieimpolish
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove

November 14 2017

polizmnieimpolish
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viairbjarbirb irbjarbirb
polizmnieimpolish

November 02 2017

polizmnieimpolish
4396 5b1f 500
orkan Grzegorz
Reposted fromtfu tfu viakostkaczekolady kostkaczekolady
polizmnieimpolish
Ja dziś Panią życzę, aby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vialovesweets lovesweets

November 01 2017

polizmnieimpolish
8193 ad0d 500
Reposted fromkaiee kaiee viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
4024 99db 500

October 22 2017

polizmnieimpolish
4487 0191 500
"Ości" 1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl